فهرست

تازه ترین اخبار

نهاد کتابخانه ها

ساختار جشنواره


رییس جشنواره: دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور (علیرضا مختارپور)


دبیر جشنواره: مهدی توکلیان


ناظر علمی: دکتر امین متولیان
1399/6/19 چهارشنبه
همه حقوق این وب سایت، متعلق به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است.